Thékes István

Thékes István

Első diplomáját Missouri államban szerezte, angol irodalom szakon, majd a Szegedi Tudományegyetem angol-olasz szakán kapott egyetemi képesítést az ezredfordulón. Nyelvpedagógiai kutatásokat 2011-től végez, miután az SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskolában ösztöndíjas kutató lett. Doktori értekezését angol nyelvi szókincs-mérésből írta és azt summa cum laude minősítéssel 2016-ban védte meg.

Egy saját és egy szerkesztett könyve mellett 29 hazai folyóiratban és kötetben jelent meg tanulmánya, ezen kívül pedig 14 angol nyelvű publikációja külföldi folyóiratokban. Az elmúlt hét évben 30 hazai és nemzetközi konferencián volt előadó. Új kutatási területe a gamifikáció.

Elméleti és empirikus munkája mellett elsősorban nyelvtanárnak tartja magát. Nyelvet 2000 óta tanít – pályáját Magyarországon kezdte, de az elmúlt csaknem két évtizedben dolgozott  nyelvtanárként Marokkóban, Szaúd-Arábiában, Máltán, és Spanyolországban is. Abban hisz, hogy a tanórákat élővé kell tenni, a diákok számára élvezetes oktatást kell nyújtani és a lexika elsőbbséget élvez a nyelvtannal szemben.

Jelenleg főiskolai docensként tanít a felsőoktatásban Szegeden és egyik fő tevékenysége a nemzetköziesítési folyamatok fejlesztése. Feleségével négy gyermeket nevelnek, akikhez angolul beszélnek. Az utazás és a filmek mellett kedvenc időtöltése a gyerekeivel való játék.

Előadásaim

Powered by Khore by Showthemes
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial