HANNA – Új módszer, új eszköz vagy ennél több?

Az előadás bemutat egy általános iskolásoknak készülő digitális, kerettantervre épülő, kiegészítő angol nyelvi tananyagot. Természetesen önmagában egy új eszköz kevés ahhoz, hogy a tanuló folyamatosan motivált legyen az idegen nyelv tanulásában. Ehhez egy tevékenykedtetésre sarkalló, önálló és csoportos tanulásra buzdító tananyagra is szükség van, melyben a tanulónak lehetősége nyílik a választásra, az autonómiára. A gamifikált feladattípusok igazodnak a tanulók életkori sajátosságaihoz, ennek köszönhetően hamar kialakítható a stresszmentes légkör, ami elősegíti a kreatív gondolkodás folyamatát.

Powered by Khore by Showthemes
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial